پيوندهاي مفيد


  

 

egry

ety

انتشار ویژه نامه روز عاشورایی امام و امت در واحد آشتیان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی به همت دفتر فرهنگ اسلامی واحد آشتیان ویژه نامه عاشورایی امام و امت در کانون قرآن و عترت واحد آشتیان منتشر گردید. این ویژه نامه شامل بیانات مقام معظم رهبری ب همناسبت 9 دی 1388 می باشد ، لازم به ذکر است نمایشگاه هجوم خاموش کاری از کانون قرآن و عترت و دفتر فرهنگ اسلامی حاوی پوسترهایی در زمینه جنگ نرم در محل مصلی بزرگ آشتیان به نمایش گذاشته شد.

انتشار ویژه نامه روز عاشورایی امام و امت در واحد آشتیان منتشر شد

به گزارش روابط عمومی به همت دفتر فرهنگ اسلامی واحد آشتیان ویژه نامه عاشورایی امام و امت در کانون قرآن و عترت واحد آشتیان منتشر گردید. این ویژه نامه شامل بیانات مقام معظم رهبری ب همناسبت 9 دی 1388 می باشد ، لازم به ذکر است نمایشگاه هجوم خاموش کاری از کانون قرآن و عترت و دفتر فرهنگ اسلامی حاوی پوسترهایی در زمینه جنگ نرم در محل مصلی بزرگ آشتیان به نمایش گذاشته شد.

اخبار دانشگاه

آرشیو

خدمات الكترونيكي

اطلاعيه های مهم

ثبت نام بدون آزمون

در مقطع کاردانی و کارشناسی