پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

شاهد و ایثارگر

مقام معظم رهبری می فرمایند : (( شما دانشجویان ، ستارگان درخشانی هستید که آسمان آینده کشور را نور باران کرده اید .))

 

 

 

 

 

 

ضمن خیر مقدم و عرض تبریک سال تحصیلی جدید به کلیه دانشجویان به ویژه به دانشجویان جدید الورود شاهد وایثارگر و باآرزوی سالی توام بانشاط و امید و تلاش امیدواریم سال تحصیلی جدید سال شکوفایی و ثمرات مضاعف درخت علم وعمل باشد .
ستاد شاهد وايثارگربنیاد شهید وامور ایثارگران از نیمسال اول سال تحصیلی( ۹۱-۹۰ ) ۱۰۰% شهریه تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگر شامل گروه های سه گانه فوق الذکر
را که مشغول به تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی می باشند پرداخت می نماید .
تبصره ۱: هزینه هایی از قبیل هدیه ورود ، هدیه پیشرفت تحصیلی و... از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۰ قابل پرداخت نمی باشد .
تبصره ۲: لازم به توضیح است سقف سنوات پرداختی و ضوابط نیمسال های مشروطی بر اساس دستورالعمل های سال تحصیلی ۸۹-۸۸ قابل پرداخت می باشد .

كمك هزينه وكمك شهريه تحصيلي دانشجويان مشروطي :
۱- چنانچه دانشجوئي در يك ترم تحصيلي ( نيم سال تحصيلي اول) مشروط شود تسهيلات قابل ارايه به مشاراليه ( اعم از كمك شهريه و كمك هزينه و ..... )
در ترم بعد به ميزان ۵۰% كاهش مي يابد .
۲- چنانچه دانشجويي دو ترم تحصيلي متوالي مشروط شود در ترم بعد ( نيمسال سوم ) هيچگونه تسهيلاتي ( اعم از كمك شهريه و كمك هزينه و ...)
تا رفع مشروطي به مشاراليه قابل ارايه نمي باشد.به عبارت ديگردر صورتي كه دانشجو دو نيمسال متوالي مشروط شود كمك هزينه و كمك شهريه نيمسال سوم قابل پرداخت نميباشد.
۳- چنانچه دانشجويي دو ترم تحصيلي غير متوالي مشروط شود در ترم بعد از دومين نيمسال مشروطي تسهيلات قابل ارائه به مشاراليه ( اعم از كمك شهريه و كمك هزينه و ..)
به ميزان ۷۵% كاهش مي يابد .
۴- برقراري مجدد كمك هزينه و كمك شهريه تحصيلي در صورتي ميسر است كه دانشجو در نيمسال بعد از مشروطي، مطابق آئين نامه آموزشي
دانشگاه ومقطع مربوطه موفق به كسب حداقل نمره قبولي معدل براي واحد هاي اخذ شده گردد .
دانشجويان محترم شاهد وايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتیان
ورود شما رابه صفحه شاهد و ايثارگر واحد آشتیان  خوش آمد گفته و اميدواريم با ارائه مطالب ذیل، هرچه بهتر و بيشتر در خدمت شما عزيزان باشيم .

تعريف دانشجوي شاهد وايثارگر
بنابر بخشنامه هاي صادره ، دانشجوي شاهد و ايثارگر به دانشجوئي گفته مي شود كه جزء يكي از گروههاي سه گانه ايثارگري زير بوده و
در يكي از مقاطع تحصيلي رسمي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي معتبر داخل و يا خارج از كشور شاغل به تحصيل باشد .
گروه اول :
همسر و فرزند شهيد + فرزند شهيده
جانبازان ۷۰% و همسر و فرزندان آنها
گروه دوم :
جانبازان ۵۰% الي ۶۹% و همسر و فرزندان آنها
آزادگان و همسر فرزندان آنها
جانبازان ۲۵% الي ۴۹%
گروه سوم :
همسر و فرزندان جانبازان ۲۵% الی ۴۹%

برابربخشنامه شماره ۳۴۶۷۷ /۸۲۰/۲۸۰۱۰ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۰ اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران

 

 مدت استفاده از كمك هزينه و كمك شهريه تحصيلي در مقاطع مختلف :
با عنايت به طول دوره تحصيل و تفاوت آن در مقاطع مختلف تحصيلي ، مدت برخورداري از كمك هزينه و كمك شهريه تحصيلي براي دانشجويان واجد شرايط بشرح ذيل و براي يكبار در هر مقطع اعلام مي گردد .

 

رديف

مقطع

حداكثر مدت استفاده از كمك هزينه و كمك شهريه تحصيلي

 

كليه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي

۱

كارداني

۴ نيمسال

۲

كارشناسي پيوسته

۸ نيمسال

۳

كارشناسي ناپيوسته

۴ نيمسال

۴

كارشناسي ارشد پيوسته

۱۲ نيمسال

 

 

5

كارشناسي ارشد ناپيوسته

۲ سال ( ۴ نيمسال )

 

 

 
تبصره ۱:

داشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي فني و يا ساير دانشجوياني كه به واسطه دروس پيش نياز مجبور به
 گذراندن تعداد واحد بيشتري ( يك نيمسال اضافه ) هستند در صورتي كه ناشي از افت تحصيلي نباشد حداكثر يك نيمسال به سقف سنوات آنها اضافه مي شود .

 

 تبصره۲:

۱- براي دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي پاره وقت دانشگاه آزد اسلامي يك نيمسال به مدت سنوات مندرج در ستون مربوطه ( كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ) اضافه مي شود . 

 

2- كمك هزينه و كمك شهريه تحصيلي ترم هايي كه دانشجو به هر دليل مرخصي بوده يا با وقفه تحصيلي مواجه شده است قابل پرداخت نمي باشد و بديهي است ترم هاي مذكور جزء مدت اعلام شده نبوده و در سقف سنوات منظور نخواهد شد.

 

 ۴- به ازای هر ۱۸ واحد درسی پذیرفته شده در رشته قبلی یک ترم محسوب می گردد .

 

 ۵- در صورتي كه دانشجو قبل از پايان يك مقطع انصراف دهد ، يا از تحصيل محروم شود ويا در همان مقطع تحصيلي تغيير رشته داده باشد مجددا از ابتداي همان مقطع شروع به تحصيل نمايد باقي مانده سقف مدت تعيين شده به وي قابل پرداخت است .

 

 

 

 

بخشنامه تسهيلات آموزشي براي دانشجويان شاهد و ايثارگر

بسمه تعالي
به : كليه واحدهاي دانشگاهي و مناطق 11 گانه
جهت ارج نهادن به فداكاريهاي دانشجويان شاهد و ايثارگر (فرزند، همسر شهيد، جانبازان، فرزندان و همسر جانبازان و افراد آزاده) كه با مشكلات عديده و بعضا با ناتوانائيهاي جسمي و معلوليتهاي غير قابل درمان در طول تحصيل مواجه مي باشند و دائما ناچارند دارو مصرف نموده و تحت معالجه پزشكان باشند موارد زير در جهت رفع مشكلات آموزشي آنان اعلام تا با ارائه مدارك از مراجع ذيربط از نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83 به بعد به مرحله اجرا درآورند .
 

1

عدم محاسبه نمرات مردودي در ميانگين ترمي

فرزند و همسر شهيد
جانبازان 50% و بالاتر و همسر و فرزند آنان و فرد آزاده

كليه نمرات مردودي در ميانگين ترم و كل محاسبه نشود و بلااثر در كارنامه ثبت گردد و مجددا آن را در يكي از نيمسالهاي بعدي تكرار نمايند تا نمره قابل قبول كسب شود .

2

معادلسازي

فرزند شهيد

كليه نمرات 10 و بالاي 10 آنان معادلسازي گردد .

3

استفاده از ما-ده 55

فرزند شهيد

مجاز به استفاده از ماده 55 براي گذراندن واحدهاي درسي در يكي از واحدهاي شهر تهران مي باشند .

4

ساير تسهيلات

جانبازان قطع نخاع، نابينا و جانبازان 70% و به بالا

1 – معاف از حضور در كلاس مي باشند .
2 – درس را به صورت معرفي به استاد بگذرانند .
3 – از منشي در جلسه استفاده كنند .
4 – امتحان پايان ترم بصورت شفاهي توسط اساتيد بعمل آيد

 

 

بسمه تعالي
به: كليه واحدها و مراكز آموزشي و مناطق 12گانه
سلام عليكم
با توجه به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، بند يك بخشنامه شماره 28686/30 مورخ 20/2/84  به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد.
نمرات مردودي فرزند و همسر شهيد، جانبازان 50% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان ، آزاده و فرزند آنان در ميانگين ترمي و كل محاسبه نشده و بلااثر در كارنامه ثبت گردد و مجدداً آن را در يكي از نيمسالهاي بعدي تكرار نمايند تا نمره قبولي كسب گردد.

 دكتر عبدالله جاسبي
               رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

تاريخ :‌ 18/3/84
شماره 89349/84

بسمه تعالي
به: كليه واحدها و مراكز آموزشي و مناطق 12گانه
سلام عليكم
پيرو بخشنامه شماره 28686/30 مورخ 20/2/84 بدينوسيله اعلام مي‌دارد بند يك بخشنامه فوق مبني برعدم محاسبه نمرات مردودي فرزندان شاهد براي فرزند و همسر شهيد، جانبازان 50%  به بالا و همسر و فرزندان آنان شامل همه مقاطع و دوره‌هاي تحصيلي غيراز دكتري تخصصي بوده و از تاريخ بخشنامه فوق الذكر و تا قبل از زمان فارغ تحصيلي دانشجويان قابل اجرا مي باشد. 

                                   دكتر عبدالله جاسبي
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

تاريخ :‌20/6/84
شماره : 126217/84
بسمه تعالي
« بخشنامه به كليه واحدهاي دانشگاهي »

سلامٌ عليكم ؛

با توجه به تصميمات مورخ 20/4/84 ستاد مركزي شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي موارد زير جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد:
هزينه نقل و انتقال جانبازان با درصد جانبازي50% و بالاتر، همسر و فرزندان آنان و آزادگان همسر و فرزندان آنان همچون فرزندان و همسران شاهد با 50 درصد تخفيف منظور خواهد شد.
جانبازان با درصد جانبازي 50% و بالاتر، همسر و فرزندان آنها، آزادگان، همسر و فرزنان آنها كه جديدالورود بوده و واجدالشرايط نقل و انتقال بر اساس جدول همترازي باشند، نيازي به ثبت نام در واحد مبداءنئارند و پس از طي مراحل اداري لازم در واحد مقصد ثبت نام خواهند نمود.
مقرر گرديد گزارش وضعيت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر حداكثر سه ماه پس از پايان هر نيمسال تحصيلي به بنياد شهيد ارائه و تسويه حساب هزينه اساتيد راهنما انجام پذيرد.
نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر دوره‌هاي كارداني بدون آزمون به مناطق بومي خود و با رعايت جدول همترازي بلامانع مي‌باشد.    

دكتر عبدالله جاسبي
                                                                                         رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

تاريخ :‌1/4/84
شماره :‌60709/84
بسمه تعالي

بخشنامه به كليه واحد‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي و مناطق 11گانه

پيرو بخشنامه شماره 28686/31مورخ 20/2/84  موضوع رفع مشكلات تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر موارد زير جهت اجرا به بخشنامه فوقالذكر اضافه مي‌شود.
1-  فرزندان شاهد اخراجي با معدل ترمي بالاي 10 فرصت تحصيلي با اخذ تعهد داده شود و همچنين براي معدل ترمي  كمتر از10 دوباره با اخذ تعهد فرصت داده شود و در صورتي‌كه معدل به 10 رسيد ادامه تحصيل دهند.

2 -  براي كليه دانشجويان شاهد در دوره‌هاي كارداني، كارداني پيوسته، كارشناسي ناپيوسته تا سه ترم و در دوره‌هاي كارشناسي پيوسته تا چهار ترم ثبت نام با تأخير بلامانع است.

3 -  معرفي به استاد تا 8 واحد باقيمانده بصورت موردي با تصويب شوراي آموزشي واحد براي دانشجويان شاهد موافقت مي‌گردد.

4 -  تغيير گرايش تحصيلي فرزند و همسر شهيد، فرزند جانباز 50% به بالا و جانباز 40% به بالا براي يكبار در واحد خودش بلامانع است . 
  

                                        دكتر عبدالله جاسبي
                       رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

رونوشت :
دفتر امور ايثارگران به همراه سابقه .
 

 

 

 

آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

آيين نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

ضمیمه 1: آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

مصوب جلسه 304 مورخ 16/7/1374 شورای عالی برنامه ریزی پس از انطباق با مواد آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

واژه های شاهد و ایثارگر در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:

الف : واژه شاهد به فرزند و زوجه شهید ، مفقود الاثر ، اسیر و جانباز 70 درصد و بالاتر اطلاق می شود.

ب: واژه ایثارگر یکی از مصادیق زیر اطلاق می شود:

- جانبازی که حداقل 25 درصد نقص عضو داشته باشد.

- آزاده ای که حداقل 6 ماه سابقه اسارت داشته باشد.

تبصره الحاقی به ماده 4:  به دانشجوی جانباز که به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام مراجعه کند اجازه داده می شود ( مشروط براینکه گواهی پزشکی معتبری که به تایید کمیسیون پزشکی و یا پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد ارائه نماید) تا قبل از سپری شدن سه شانزدهم هر درس انتخاب واحد نماید. مدت تاخیر به عنوان غیبت دانشجو محسوب نمی گردد.

تبصره الحاقی به ماده 19: دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در هر نیسمال حداقل 10 واحد انتخاب کنند.

تبصره الحاقی به ماده 27: دانشجوی شاهد و ایثارگر که با گذراندن 8 واحد درسی فارغ التحصیل می شود، در صورتی که میانگین نمرات نیمسال ماقبل او حداقل 15 باشد، می تواند در دوره تابستانی حداکثر 8 واحد انتخاب کند .

تبصره الحاقی به ماده 31 و 35: دانشجوی ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ نتواند در جلسه و یا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند، با تایید مدارک توسط کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه ، می تواند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی ذی ربط تعیین می شود حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید . در غیر این صورت درس یا دروس مذکور حذف می شود.

تبصره الحاقی به ماده 31 و 35: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلاس وسر جلسه امتحان با ستاد امور دانشحویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می باشد.

تبصره الحاقی به ماده 37: دانشجوی شاهد و ایثارگر ، می تواند دو درس نظری خود را تا 5 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی حذف نماید. مشروط براینکه تعداد واحدهای باقیمانده او از 10 واحد کمتر نشود.

تبصره الحاقی به ماده 38: تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال مورد نظر، برای دانشجویان شاهد و ایثارگر با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد.

مدت زمان امتحان(میان ترم و پایان ترم) برای دانشجویان جانباز، با توجه به وضعیت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.

تبصره الحاقی به ماده 44: نمرات مردودی سه درس دانشجویان شاغل به تحصیل جانباز با حداقل 35% جانبازی و زوجه جانباز 50% به بالا (ورودی های 67 به بعد)در میانگین نمرات آنان محسوب نمی شود، مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مزبور پس از اخذ آنها در اولین فرصت ممکن و شرکت در امتحان های آن کمتر از 12 نباشد.

برای دانشجویان جانبازی که درصد جانبازی آنان بیش از 35% باشد، به ازای هر 10% اضافه جانبازی ، یک درس به سه درس فوق افزوده می شود و در هر حال تعداد دروس حذف شده نباید از 5 درصد تجاوز نماید. دانشجویان ایثارگر می توانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط در دو نیمسال تکرار کند.

تبصره الحاقی به ماده 48: در صورتی که مرخصی برای درمان صدمات ناشی از جنگ باشد و مدت درمان بیش از یک ماه ادامه یابد و مدارک مربوط مورد تایید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود.

تبصره الحاقی به ماده 52 و تبصره آن: برای دانشجویان شاهد و ایثارگر، نمرات دروس گذرانده شده که در دانشگاه مقصد پذیرفته نشده است، در میانگین او محاسبه نمی شود . برای انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر،گذراندن حداقل 14 واحد درسی کفایت می کند.

این آیین نامه در جلسه شماره 304 مورخ 16/7/74 شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسید و با تصویب آن کلیه مقررات مغایر لغو می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

 

 

 

 

آيين نامه و دستورالعمل اجرايي  نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگردانشگاه آزاد اسلامي

 مقدمه

                با عنايت به آمار قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر متقاضي نقل و انتقال و لزوم استفاده صحيح از تسهيلات فرآيند انتقال كه مي تواند محيط مناسب توام با آرامشي را براي ادامه تحصيل دانشجويان شاهد و ايثارگر ايجاد نمايد اين دستورالعمل بتدريج تصويب شده و در كليه واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي اجرا ميشود . اميد است بتوانيم توفيق خدمت به قشر ايثارگر جامعه اسلامي را داشته باشيم . لازم به ذكر است براساس ماده 27 آيين نامه مقررات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون دوره كارشناسي ارشد هرگونه جابجايي، تغيير رشته و گرايش دانشجويان ممنوع و غير مجاز مي باشد لذا با توجه به محدوديت ايجاد شده در صورت عدم تاييد درخواست ، كميسيون ايثارگران هيچگونه مسئوليتي را عهده دار نخواهد بود .

 زمانبندي و ثبت نام

بر اساس جدول زمانبندي كه براي هر نيمسال تحصيلي از طرف كميسيون ايثارگران اعلام مي گردد ( براي نيمسال اول هر سال تحصيلي براي دانشجويان قديم الورود از تاريخ 15 ارديبهشت تا نيمه تيرماه و براي دانشجويان جديدالورود از تاريخ اعلام نتايج آزمون كه معمولا در اوايل شهريورماه اعلام مي گردد  تا 31 شهريورماه  مي باشد و براي نيمسال دوم سال تحصيلي از تاريخ 15 آبان تا نيمه دي ماه دانشجويان شاهد و ايثارگر واجد شرايط مي توانند نسبت به ثبت نام بر اساس آيين نامه موجود در اين سايت اقدام نمايند كه پس از موافقت كميسيون ايثارگران نتايج آن از طريق همين سايت به اطلاع عموم متقاضيان خواهد رسيد .

شرايط و ضوابط

ماده 1

الف -  شاهدشامل ( فرزند و همسر شهید ، جانباز 50% به بالا و همسر و فرزندان آنان ،  آزاده ، فرزند و همسر آزاده  ) 

ب - جانبازان بین 40 تا 49%

انتقال : به همه گروهها

میهمانی : به همه گروهها

(به استناد بند 1 و 4 و 7 دستورالعمل اجرايي نقل و انتقالات ايثارگران مصوب 5/5/82 و به استناد بند 2 بخشنامه شماره 126217/84 مورخ 20/6/84 و بند 3 الحاقيه شماره 2 آيين نامه تسهيلات تحصيلي ايثارگران به شماره 362 مورخ 1/10/83 )

تبصره 1 :‌حکم انتقال مشمولین بند الف از  ماده 1  (فقط شاهد) برای ورودی های جدید ( بدو قبولي ) به صورت مستقیم به واحد مقصد ابلاغ می شود و نیازی به مراجعه به واحد مبدا ندارند و واحد مقصد پس از دريافت ابلاغ انتقال از روي سايت معاونت دانشجويي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي موظف است ابتدا نسبت به ثبت نام اوليه از دانشجو در واحد مقصد اقدام و سپس از طريق مكاتبه با واحد مبدا و يا مركز آزمون دانشگاه نسبت به دريافت سند پذيرش قبولي آنان اقدام نمايد و از اعزام دانشجو به واحد مبدا اكيدا خودداري شود . توجه شود چنانچه از زمان قبولي در آزمون يك ترم بگذرد ، چه دانشجو ثبت نام نموده باشد و يا ثبت نام نكرده باشد در هر صورت موافقت با انتقال يا ميهماني مراتب به واحد مبدا ابلاغ مي گردد و مسئوليت ثبت نام و يا عدم ثبت نام در واحد مبدا به عهده دانشجو مي باشد . 

تبصره 2 :تقاضاي تغيير رشته و تغيير گرايش تحصيلي فقط فرزندان ( شاهد ) مشمولين بند الف ماده يك در دوره هاي مختلف تحصيلي به جز دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري بر اساس موارد ذيل توسط هيات سه نفره تصميم گيري گردد .

1 – تغيير رشته از رشته هاي همتراز يا بالاتر به رشته هاي پايين تر بر اساس جدول تراز آزمون بلامانع است .

2 – انتقال توام با تغيير رشته يا گرايش از رشته هاي بالاتر به رشته هاي همتراز يا پايين تر بلامانع است .

3 – تغيير مقطع تحصيلي از دوره هاي كارشناسي پيوسته به دوره هاي كارداني ناپيوسته بلامانع است .

تبصره 3 :تقاضاي انتقال و تغيير رشته فرزند و همسر شهيد از ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي كه مورد تاييد وزارت علوم باشد به شرط ارائه موافقت نامه كتبي و ارائه ريز نمرات به هر يك از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در صورت تاييد رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي بلامانع است . توضيح اينكه تغيير رشته فقط درصورتي انجام مي شود كه اولا رشته دانشجو در واحدي كه منتقل مي شود داير نباشد ثانيا تغيير رشته به رشته هاي همتراز يا پايين تر باشد . (به استناد موافقت رياست محترم دانشگاه  هامش نامه شماره 460 مورخ 10/5/86 اين دفتر.

 توضيحات :‌ بر اساس نظر رياست محترم دانشگاه

– تقاضای تغییر رشته و گرایش در کلیه رشته ها و گروههای مربوط به علوم پزشکیو دوره هاي كارداني پيوستهمطلقا ممنوع می باشد .

– تقاضای تغییر رشته از کلیه رشته ها به رشته های حقوق ، مدیریت بازرگانی، روانشناسی بالینی، علوم و صنایع غذایی و مهندسی معماریممنوع می باشد .

- تقاضاي نقل و انتقال به واحد علوم و تحقيقات تهران مطلقا ممنوع مي باشد .

ماده 2

( برادر و خواهر دوشهید )

 ( جانباز بین 25% تا 39% )

انتقال : تا دو گروه بالاتر باستثناء گروه 1 و 2

میهمانی : تا سه گروه بالاتر  در جدول همترازي و تقاضاي ميهماني  از ساير گروههاي جدول همترازي به واحدهاي گروه  1 و 2   براي يك ترم فقط براي برادر و خواهر شهيد بلامانع مي باشد  و براي ترم هاي بعد با تاييد رياست محترم دانشگاه خواهد بود .

(  به استناد بند 2 و 5 دستورالعمل اجرايي نقل و انتقالات ايثارگران مصوب 5/5/82 و به استناد بند 2 موافقت رياست محترم دانشگاه هامش نامه شماره 460 مورخ 10/5/86 اين دفتر)   

 ماده 3

( فرزند و همسر جانباز بین 25% تا 49% )

انتقال : تا یک گروه بالاتر

میهمانی : تا سه گروه بالاتر

باستثناء گروهای 1 و 2

به استناد بند 6 دستورالعمل اجرايي نقل و انتقالات ايثارگران مصوب 5/5/82

به استناد بند 2 موافقت رياست محترم دانشگاه هامش نامه شماره 460 مورخ 10/5/86 اين دفتر

تبصره 1:‌ تقاضاي ميهماني فرزند و همسر جانباز (40 تا 49%)  براي يك ترم  از ساير گروههاي جدول همترازي به واحدهاي گروه  1 و 2 بلامانع مي باشد  و براي ترم هاي بعد با تاييد رياست محترم دانشگاه خواهد بود .  تبصره 2 : فرزندان و همسران جانباز بين 35% تا 49% درصورت كسب موافقت مبدا و مقصد بتوانند تا دوگروه بالاتر انتقال و تا 4 گروه بالاتر به استثناي گروه يك ميهمان شوند . (به استناد الحاقيه شماره 2 آيين نامه تسهيلات تحصيلي ايثارگران به شماره 362 مورخ 1/10/83 ) 

ماده 4

(برادر و خواهر يك شهید )

انتقال : یک گروه بالاتر باستثناء گروه1و2

میهمان : تا دوگروه بالاتر

تبصره :‌ تقاضاي ميهماني برادر و خواهر شهيد براي يك ترم  از ساير گروههاي جدول همترازي به واحدهاي گروه  1 و 2   بلامانع مي باشد  و براي ترم هاي بعد با تاييد رياست محترم دانشگاه خواهد بود .

بر اساس جدول همترازي و به استناد بند 2 موافقت رياست محترم دانشگاه هامش نامه شماره 460 مورخ 10/5/86 اين دفتر

ماده 5

( جانباز زير 25% و فرزند يا همسر جانباز زير 25%)

ميهمان :‌ تا گروه بالاتر باستثناء گروه1و2

تبصره : موافقت نامه كتبي رئيس واحد دانشگاهي مبدا الزامي است و در صورت عدم موافقت طرح موضوع در كميسيون نقل و انتقالات دانشگاه منتفي مي باشد .

 

مسابقات قران کریم بخش شفاهی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

 

اخبار دانشگاه

آرشیو