پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

اطلاعیه نظام وظیفه برای سنوات تحصیلی دانشجویان

 

 

قابل توجه دانشجويان مشمول

 

اتمام سنوات تحصيلي دانشجويان

 

1-دکتري ناپيوسته12 ترم

 

2-کارشناسي ارشدناپيوسته 6 ترم

 

3-کارشناسي ناپيوسته 6 ترم

 

4-کارشناسي پيوسته 10 ترم

 

5-کارداني 5 ترم

دانشجويان عزيز مشمول که سنوات تحصيلي آنان تمام ميشود.برابر با بخشنامه شماره136/2/2/23

 

مورخ5/2/1395 بايستي به نظام وظيفه مراجعه کرده تا براي ايشان درخواست سنوات ارفاقي گردد

 

لازم به ذکر  است در  اين امر خلع تحصيلي  نبايستي  ايجاد  گردد .شرايط  مکاتبه با نظام وظيفه براي سنوات ارفاقي به شرح ذيل ميباشد.

1-دکتري ناپيوسته با گذراندن18 واحد درسي و حداقل معدل14

 

2-کارشناسي ارشد ناپيوسته با گذراندن 18 واحد درسي وحداقل معدل14

 

3-کارشناسي پيوسته با گذراندن 100واحد درسي وحداقل معدل 12

 

4-کارشناسي ناپيوسته وکارداني با گذراندن 50 واحد درسي وحداقل معدل 12

 

           

با تشکر      

نظام وظيفه دانشگاه

اخبار دانشگاه

آرشیو