پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

زمان برگزاري امتحانات معوقه نيمسال اول 96-95

 

بدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند

 

امتحانات لغو شده  به شرح ذيل برگزار خواهد شد

 

الف : امتحانات مورخ 95/10/20 روز شنبه مورخ 95/11/2 همان ساعات

 

ب: امتحانات مورخ 95/10/21 روز يكشنبه مورخ 95/11/3 همان ساعات

 

ج: امتحانات مورخ 95/10/22 روز دوشنبه مورخ 95/11/4 همان ساعات

           

                     با ارزوي موفقيت    

اخبار دانشگاه

آرشیو