پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

تعطیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان در روز های شنبه

به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند اين واحد دانشگاهي در ترم آتي
روزهاي شنبه هيچ گونه خدمات آموزشي و دانشجويي ارائه نخواهد داد
و به جاي آن روزهاي پنجشنبه دانشگاه کاملا فعال خواهد بود

اخبار دانشگاه

آرشیو