پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

آشنايي با رؤساي دفتر فرهنگ از ابتدا تا كنون

 

 

 

رياست فعلي دفتر فرهنگ اسلامي

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد آشتيان

 

( **************** )

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رؤساي دفتر فرهنگ اسلامي

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد آشتيان

از ابتداي تأسيس تاكنون

 

 

م 1-نام و نام خانوادگی: حجت الاسلام والمسلمين عبدالمحمدي

تاريخ اتمام همكاري: ----------

 

 

م 2-نام و نام خانوادگی: حجت الاسلام والمسلمين دياني

تاريخ اتمام همكاري: ----------

 

 

م 3-نام و نام خانوادگی: حجت الاسلام والمسلمين تجري

تاريخ اتمام همكاري: ----------

 

 

م 4-نام و نام خانوادگی: حجت الاسلام والمسلمين رضا باقي زاده

تاريخ اتمام همكاري: ----------

 

 

م 5-نام و نام خانوادگی: حجت الاسلام والمسلمين قاسم احمدي

تاريخ اتمام همكاري: ----------

 

 

م 6-نام و نام خانوادگی: حجت الاسلام والمسلمين كاظم سپاسي آشتياني

تاريخ اتمام همكاري: بهمن 1386

 

 

م 7-نام و نام خانوادگی: حجت مداحي شاهخالي

تاريخ اتمام همكاري: خرداد 1392

 

 

 

اخبار دانشگاه

آرشیو