پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

اداره آمار و اطلاعات

اداره آمار و اطلاعات با هدف توسعه بهره‌وري از فن‌آوري نوين اطلاعات و ارتباطات با

بكارگيري آخرين تحولات در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل گردیده و

نقش مؤثري در افزايش بهره‌وري درون ‌سازماني، بهبود كيفيت خدمات داشته است.

اخبار دانشگاه

آرشیو