پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

معاونت آموزشی

دانشجويان محترم گروه برق جهت اطلاع از نحوه تهيه گزارش،  مراحل ثبت نام و گذراندن کارآموزی به پيوند زير مراجعه نمايند

لازم به ذكر است در تهيه گزارش پروژه نيز بايد اصول فوق رعايت گردد

 

نحوه تهيه گزارش

اخبار دانشگاه

آرشیو