پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

مدیر کل عمرانی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سید شهاب اسلامی

تلفن: 08637224376

ایمیل:   eslamieroshti@.aiau.ac.ir

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشدمهندسی عمران - زلزله

 

برخی سوابق علمی پژوهشی:

 • کار در پروژه آسیب پذیری و مقاوم سازی مدارس استان تهران در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و کارشناس پژوهشگاه زلزله در داوری طرحهای مقاومسازی ساختمانهای وزارت علوم.
 • همكاري در پروژههای ساخت و ساز شهری طرح- محاسبه -  نظارت در کرج
 • چاپ 6 مقاله در کنفرانس‌های بین المللی و نشریات ایرانی با مشخصات زیر:
 • چاپ مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مقاوم‌سازی تحت عنوان بررسی مقایسه‌ای ایمنی لرزه‌ای قابهای خمشی بتنی طرح شده بر اساس آئین نامه ایران
 • چاپ مقاله در کنفرانس بین المللی بتن و توسعه تحت عنوان بررسی مقایسه‌ای سازه‌ها بر اساس آبا
 • چاپ مقاله در مجله نما در سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
 • چاپ مقاله در همایش اثر زلزله بر ساختمان تحت عنوان بررسی آثار زلزله بر ساختمانهای بتنی و آشنایی با روش طراحی بر اساس عملکرد در دانشگاه آزاد آشتیان
 • چاپ مقاله در سومین کنفرانس بین المللی مقاوم‌سازی تحت عنوان مقاومسازی مدارس
 • چاپ مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم‌سازی تبریز تحت عنوان

Application of the YPS Method in Seismic Evaluation of Buildings Designed Based on Editions 2 &3 of the Standard 2800.

 

مقالات ارائه شده برای چاپ

 • 1- فرهاد بهنام فر، سید شهاب اسلامی، "بررسی و کنترل ساختمانهای طرح شده بر اساس روش YPS" نشریه علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • 1-حمید گنجه ای، سید شهاب اسلامی روشتی، " بررسی کفایت اتصالات گیردار تیر به ستون فولادی از دیدگاه آیین نامه ساختمانهای فولادی ایران "، نشریه (علمی پژوهشی) سازه و فولاد، 1390

طرح پژوهشي خاتمه يافته

 • ارزیابی لرزه ای ساختمانهای بتنی و فلزی طرح شده بر اساس استاندارد 2800 ویرایش دوم و سوم و مقایسه آنها با دستورالعملهای ATC-40، دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود و روش YPSبعنوان مجری طرح.
 • بررسی کفایت اتصالات گیردار تیر به ستون فولادی از دیدگاه آیین نامه ساختمانهای فولادی ایران، همکار طرح
 • نظارت عالیه بر پل روگذر بتنی
 • نظارت عالیه مقاوم سازی 10 مدرسه در استانهای تهران و البرز


 

اخبار دانشگاه

آرشیو